شرح مختصری از برنامه مدیریت هوشمند مدارس

دنیای امروز دنیای تکنولوژی و فناورهای نوین آموزشی است نمی توان برای نسلی که با فناوری عجین شده همچنان از شیوه های سنتی استفاده کرداستفاده از شیوه های نوین آموزشی اشتیاق در مدیریت و بهره وری آموزشی رو بالا برده و از طرفی می توان انرژی خود را در سایر کارها متمرکز کرد پس اگر میخواید وارد این دنیا شگفت انگیز شده و یا قبلا وارد شده اید و میخواهید از این دنیا استفاده بیشتر کنید همراه ما باشید
نام آموزشگاه
نام و نام خانوادگی مدیریت
تلفن همراه مدیریت
تلفن ثابت آموزشگاه
نام شهرستان
نوع درخواست

پیشنهاد ما به شما